نجات 44 مهاجر غیرقانونی در سواحل ازمیر تورکیه

نیروهای گارد ساحلی تورکیه درولایت ازمیر 44 مهاجر غیرقانونی را از خطر غرق شدن نجات دادند

2003036
نجات 44 مهاجر غیرقانونی در سواحل ازمیر تورکیه

نیروهای گارد ساحلی تورکیه درولایت ازمیر 44 مهاجر غیرقانونی را از خطر غرق شدن نجات دادند.

نیروهای گارد ساحلی تورکیه در ولایت ازمیر طی عملیاتی در سواحل شهر دیکیلی 44 مهاجر غیرقانونی را از خطر غرق شدن نجات دادند.

بنا به اعلام قوماندانی گارد ساحلی تورکیه، این افراد قصد داشتند از راه غیرقانونی به یونان بروند اما قایق‌های آنها توسط نیروهای گارد ساحلی یونان به سمت آب‌های سرزمینی تورکیه رانده شدند.

نیروهای گارد ساحلی تورکیه این افراد را پس از طی مراحل قانونی به اداره عمومی مهاجرت این  ولایت انتقال داده اند.اخبار مربوطه