جنبش زباله صفر امروز به یک برند جهانی تبدیل شده است

رئیس‌جمهور تورکیه به مناسبت روز 30 مارچ که ازجانب مجمع عمومی سازمان ملل به زیرعنوان روز زباله صفر اعلام شده است تبریک گفت

1967974
جنبش زباله صفر امروز به یک برند جهانی تبدیل شده است

رئیس‌جمهور تورکیه به مناسبت روز 30 مارچ که ازجانب مجمع عمومی سازمان ملل به زیرعنوان روز زباله صفر اعلام شده است تبریک گفت

اردوغان طی یک توییت نوشت: 30 مارچ روز جهانی زباله صفر را که از جانب مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نتیجه تلاش‌های ما اعلام شد، تبریک می‌گویم. جنبش صفرزباله که توسط همسرعزیزم امینه اردوغان رهبری میشد وامروزبه یک برند جهانی تبدیل شده است، با قاطعیت به مسیر خود ادامه خواهد داد.

اردوغان همچنین داده‌های مربوط به "جنبش زباله صفر" که در سال 2017 راه‌اندازی شد ودرسرتاسر جهان گسترش یافت را به اشتراک گذاشت.

بر این اساس از ابتدای جنبش تاکنون به 19 میلیون تن آموزش زباله صفر داده شده و صرفه‌جویی 572 میلیون مترمکعبی آب و جمع‌آوری 180 هزار تن زباله‌های بحری انجام شده است.

با کاهش 62.5 فیصدی استفاده از کیسه‌های پلاستیکی، جلوگیری از انتشار 31 هزار و 500 تن گازهای گلخانه‌ای، 164 هزار ساختمان و پردیس به تجهیزات مدیریت پسمانده ای صفر انتقال داده شد.

با «جنبش زباله صفر» سود اقتصادی 62.2 میلیارد لیره به دست آمد.

سطح بهبودی که در سال 2002 یک فیصد بود، در سال 2022 به 27 فیصد افزایش یافت. افزایش بهبودی آن به 35 فیصد تا سال 2023 مورد هدف قرار گرفته است.اخبار مربوطه