چاووش‌اوغلو با وزیر امور خارجه گینه دیدار کرد

وزیر امور خارجه تورکیه با موریساندا کویاته وزیر امورخارجه ای گینه‌‌ای‌های خارج ازکشور گینه، در انقره دیدار و گفتگو کرد

1966274
چاووش‌اوغلو با وزیر امور خارجه گینه دیدار کرد

وزیر امور خارجه تورکیه با موریساندا کویاته وزیر امورخارجه ای گینه‌‌ای‌های خارج ازکشور گینه، در انقره دیدار و گفتگو کرد

مولود چاووش‌اوغلو وزیر امور خارجه تورکیه با موریساندا کویاته وزیر امور خارجه گینه‌‌ای‌های خارج ازکشورگینه که در عین حال امورهمکاری بین‌المللی، همگرایی آفریقا و گینه‌‌ای‌ها نیز میباشد، در انقره دیدار و گفتگو کرد.

چاووش‌اوغلو در یک توییت از کویاته که به منظور اعلام همبستگی ملت و دولت گینه با مردم تورکیه دبعد از وقوع  زلزله‌های مهیب ششم فبروری در قهرمان‌ماراش به تورکیه سفر کرده، تشکر و قدردانی نمود. اخبار مربوطه