خصوصیات توگ، موتر ملی تورکیه

توگ T10X با ویژگی‌های بسیاری منجمله برد و سرعت شارژ در صدر موترهای همتراز خود قرار دارد

1961434
خصوصیات توگ، موتر ملی تورکیه

توگ T10X با ویژگی‌های بسیاری منجمله برد و سرعت شارژ در صدر موترهای همتراز خود قرار دارد

توگ T10Xموتربرقی تورکیه بامدل، قیمت، عملکردوتکنالوژی که داراست، ازرقبای خود پیشی می‌گیرد.

این موتر ملی تورکیه بردی 523 کیلومتری به کاربران ارائه می‌دهد.

معادل‌های این موتر می‌توانند تا 460 کیلومتر را طی کنند.

توگ T10X درسرعت صفر تا 100 کیلومتر نیز جزو بهترین‌های صنف خود است.

سرعت توگ T10X در 7.4 ثانیه به 100 کیلومتر میرسد.

موتر تماما برقی چینی ام جی، در 7.12 ثانیه به این سرعت می‌رسد.

همچنین باتری توگ در 28 دقیقه به 80 فیصد شارژ می‌رسد.

KIA NIRO EV تولید کوریای جنوبی می‌تواند در 65 دقیقه به همین میزان شارژ می‌رسد.

توگ نه تنها درردیف موترهای برقی، بلکه ازنظرموترهایی باموتورهای احتراق داخلی نیزبرتر است.

همچنین این موتر دارای ویژگی سازگار با محیط زیست با انتشار کربن صفر است.

T10X با سیستم دستیار هوشمند خود تجربه رانندگی خودران سطح 3 را ارائه می دهد.

توگ با برد طولانی خود نیز متمایز است.اخبار مربوطه