علی‌اف بیان داشت که: « لازم است تا فرانسه مسئولیت گذشته استعماری خود را بپذیرد»

رئیس جمهور آذربایجانبا اشاره به افزایش گرایش به استعمارنودرجهان اعلام کرد، وقت آن رسیده است تا فرانسه مسئولیت گذشته استعماری خود را بپذیرد

1954085
علی‌اف بیان داشت که: « لازم است تا فرانسه مسئولیت گذشته استعماری خود را بپذیرد»
aliyev baglantisizlar hareketi.jpg
aliyev baglantisizlar hareketi1.jpg

رئیس جمهور آذربایجان ضمن اشاره به افزایش گرایش به استعمار نو در جهان امروز، اعلام کرد، وقت آن رسیده است تا فرانسه مسئولیت گذشته استعماری خود را بپذیرد.

الهام علی‌اف، رئیس جمهورآذربایجان درسخنرانی دراجلاس سران کشورهای عضوجنبش عدم تعهدبا محوریت مبارزه باشیوع ویروس کووید-19، بابیان اینکه روند استعمارنودرجهان روبه افزایش است، گفت: سرزمین‌هایی که فرانسه خارج ازاروپاکنترل میکند، بقایای مخوف امپراتوری استعماری است.

اودر ادامه افزود: جنبش عدم تعهد که در نتیجه روند تاریخی استعمار زدایی به وجود آمد، باید تلاش‌های خود را برای ریشه‌کنی کامل این صفحه بدنام بشریت متحد کند.

علی‌اف با تاکید بر اینکه جنبش غیرمتعهدها همواره ازحاکمیت بلامنازع کوموربرجزیره مایوت که تحت حاکمیت استعماری فرانسه بود، حمایت کرده است، تصریح کرد: ما ازدولت فرانسه میخواهیم که به حقوق مردم کالدونیای جدید وسایرمردم در جوامع و قلمروهای فرابحری فرانسه احترام بگذارد.

رئیس جمهورآذربایجان خاطرنشان کرد: ازفرانسه میخواهیم که عذرخواهی کرده ومسئولیت گذشته استعماری، جنایات خونین استعماری و اقدامات نسل کشی علیه کشورهای جنبش غیرمتعهدها در آفریقا، آسیای جنوب شرقی و نقاط دیگر را بپذیرد.

اوبا تاکید بر اینکه نقض حاکمیت و تمامیت ارضی و مداخله در امور داخلی کشورها افزایش یافته است، تصریح کرد: تصمیمات سازمان‌های بین‌المللی یا اجرا نمی‌شود یا با شهرداردهای دوگانه اجرا می‌شود.اخبار مربوطه