سخنان رئیس جمهور تورکیه درباره عضویت سویدن و فنلاند در ناتو

رئیس جمهور اردوغان اظهار داشت، ما به سویدن گفتیم که شما باید این تروریست‌ها را به ما برگردانید تا بتوانید به ناتو بپیوندید

1939552
سخنان رئیس جمهور تورکیه درباره عضویت سویدن و فنلاند در ناتو

رئیس جمهور اردوغان اظهار داشت، ما به سویدن گفتیم که شما باید این تروریست‌ها را به ما برگردانید تا بتوانید به ناتو بپیوندید

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور تورکیه درباره عضویت سویدن و فنلاند درناتو گفت: "زمانی که ما پیام متفاوتی درمورد فنلاند ارائه دهیم، سویدن شوکه خواهد شد."

رئیس جمهور اردوغان در بیلجیک با جوانان دیدار کرد.

اردوغان درباره روند عضویت سویدن وفنلانددرناتوگفت: "ما به سویدن گفتیم که شماباید این تروریست‌ها را به ما برگردانید تا بتوانید به ناتو بپیوندید. ما لیستی متشکل از 120 تن را به شما داده‌ایم، اگراین تروریست‌ها را به ما تحویل ندهید، متاسفم. ولی از انجایی مبرهن است آنها به هر بهانه‌ای مانند: ما اصلاحیه قانون‌اساسی انجام دادیم، این کاررا کردیم، آن کاررا کردیم، خودرا مسخره می کنند /•••/. درصورت لزوم میتوانیم پیام جداگانه‌ای درمورد فنلاند بدهیم. هنگامی که ما پیام متفاوتی درمورد فنلاند ارائه کنیم، سویدن شوکه خواهد شد. اما فنلاند نیز نباید اشتباه آنها را مرتکب شود."

اردوغان درادامه سخنان خودبه روابط روسیه وتورکیه اشاره کرده وگفت: "در روابط ما با روسیه احترام متقابل وجود دارد. روابط من با آقای پوتین براساس صداقت است. /.../ هرچند هم اکنون نتیجه‌ای که مد نظرمان است را درشمال سوریه بدست نیاورده ایم، ولی به ایشان می‌گوییم "بیایید که چند جلسه سه گانه ترتیب دهیم". چگونه جلساتی؟ بیایید به صفت سه کشور روسیه، تورکیه و سوریه دیداری سه جانبه داشته باشیم. حتی میتوانیم ایران را هم دراین میان بگنجانیم، ایران نیزحضورداشته باشد. بیایید مذاکراتمان را اینگونه راه اندازی کنیم تادرمنطقه صلح ایجاد کنیم. منطقه مشکلات فعلی را تجربه نکند. ما در اینجا نتیجه گرفتیم، می گیریم و خواهیم گرفت."اخبار مربوطه