گوترش خواستار لغو ممنوعیت آموزش دختران در افغانستان شد

منشی عمومی سازمان‌ ملل ازطالبان خواست ممنوعیت آموزش دختران درسطح متوسطه وعالی راپایان دهند

1937135
گوترش خواستار لغو ممنوعیت آموزش دختران در افغانستان شد

منشی عمومی سازمان‌ ملل ازطالبان خواست ممنوعیت آموزش دختران درسطح متوسطه وعالی راپایان دهند

آنتونیو گوترش، منشی عمومی سازمان‌ ملل متحد امروز سه‌شنبه 24 جنوری به مناسبت روز جهانی آموزش درحساب توئيترخود اعلام کرد: اکنون زمان پایان دادن به همه قوانین واقدامات تبعیض‌آمیز است که مانع دسترسی به آموزش می‌شود.

وی درادامه نوشت: ازمقامات طالبان حاکم درافغانستان میخواهم که ممنوعیت ظالمانه دسترسی دختران به تحصیلات عالی و متوسطه را لغو کنند.

گوترش باتاکیدبراینکه آموزش یک حق اساسی انسان وبسترجوامع است، افزود: «همزمان با گرامی‌داشت روزآموزش، من ازکشورها میخواهم که درمحیط‌های آموزشی حمایتی وفراگیرسرمایه‌گذاری کنند تا همه دانش‌آموزان بتوانند به پتانسیل کامل خود دست یابند».

گفتنی است سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد «یونسکو» امسال روزجهانی آموزش را به دختران وزنانی که درافغانستان ازحق تحصیل محروم شده‌اند، اختصاص داده وازمقامات بالفعل اینکشورخواسته محدودیت‌ها برآموزش دختران را فورا لغو کنند.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز 24 جنوری را به صفت روز جهانی آموزش و پرورش به منظور تجلیل ازنقش آموزش برای صلح وتوسعه اعلام کرده و پنجمین روز جهانی آموزش امروز با موضوع "سرمایه‌گذاری روی مردم، اولویت دادن به آموزش" جشن گرفته می‌شود.اخبار مربوطه