رئیس جمهور مصر، وزیر امورخارجه ایتالیا را به حضور پذیرفت

عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصردرگفتگو با وزیرامورخارجه ایتالیا برعمق روابط تاریخی دو کشور و اهمیتی که برای توسعه روابط با ایتالیا در سطوح مختلف قائل هستند، تاکید

1936577
رئیس جمهور مصر، وزیر امورخارجه ایتالیا را به حضور پذیرفت


عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصردرگفتگو با وزیرامورخارجه ایتالیا برعمق روابط تاریخی دو کشور و اهمیتی که برای توسعه روابط با ایتالیا در سطوح مختلف قائل هستند، تاکید کرد

عبدالفتاح السیسی رئیس جمهورمصربا آنتونیو تاجانی وزیرامورخارجه ایتالیا که به کشورش سفرکرده است، درباره مسائل بین‌المللی و منطقوی گفتگو کرد.

بر اساس بیانیه ریاست جمهوری مصر، سیسی،  تاجانی وزیر امور خارجه ایتالیا را که برای یک سفر رسمی به قاهره پایتخت این کشور رفته است، به حضور پذیرفت.

سیسی با بیان اینکه از سفر تاجانی به مصر استقبال می‌کند، برعمق روابط تاریخی دوکشورواهمیتی که برای توسعه روابط با ایتالیا در سطوح مختلف قائل هستند، تاکید کرد.

تاجانی وزیر ایتالیا نیز تمایل کشورش برای بهبود روابط دوجانبه با مصر و همچنین هماهنگی موجود در مسائل منطقوی با اهمیت مشترک را ابراز کرد.

در این دیدار همکاری در زمینه‌های صنعتی، امنیت انرژی، زراعت و همچنین مهاجرت غیرقانونی و مبارزه با تروریزم مورد بحث و بررسی قرار گرفت.اخبار مربوطه