المپیاد سن و مدرنیته در کنیا

ماسای ماراها ورزش را جایگزین کشتن شیرها کردند

1917685
المپیاد سن و مدرنیته در کنیا
Maasai Olympics 2
Maasai Olympics 3
Maasai Olympics 4
Maasai Olympics 4
Maasai Olympics 5

ماسای ماراها ورزش را جایگزین کشتن شیرها کردند

کنیا این روزها شاهد یک المپیاد فوق العاده است...

ماسای ماراها که قبل از این با کشتن شیرها شجاعت و قهرمانی خود را نشان می‌دادند، تصمیم گرفتند این آیین را با موفقیت در ورزش انجام دهند.

این پیشنهاد که توسط بزرگان ماسایی برای حفاظت از حیات وحش مطرح شد، بسیار محبوب شده و "سنت و مدرنیته" با یکدیگر عجین شدند.

کریگ میلار، مدیر بنیاد بیگ لایف، که هدف آن حفاظت از حیات وحش است، اظهار می کند که مردم محلی اکنون به جای کشتن حیوانات وحشی سعی در محافظت از آنها دارند.

تعداد شیرهایی که در اکوسیستم آمبوسلی به زیر 20 رسیده بود، امروز از 250 شیر گذشته است.اخبار مربوطه