پوتین: روسیه دیوانه نیست و می‌داند سلاح هستوی چیست

رئیس جمهور روسیه: خطر جنگ هستوی در حال افزایش است

1916391
پوتین: روسیه دیوانه نیست و می‌داند سلاح هستوی چیست

رئیس جمهور روسیه: خطر جنگ هستوی در حال افزایش است

ولادمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در نشست شورای حقوق بشر و جامعه مدنی روسیه اظهار داشت: خطر جنگ هستوی در حال افزایش است.

اودرادامه گفت: روسیه اولین کشوری نخواهد بود که از آن (سلاحهای هستوی) استفاده می‌کند. اگراولین نباشد، دومی نیزنخواهدبودزیراامکان استفاده ازسلاحهای هستوی علیه سرزمین‌های مابسیارمحدود است.

پوتین همچنین تاکید کرد: با این حال، استراتژی ما برای استفاده از ابزارهای دفاعی حول محور پاسخ متقابل به حمله است.

وی با بیان اینکه روسیه دیوانه نیست و می‌داند سلاح هستوی چیست، افزود: سلاح‌های هستوی روسیه پیشرفته‌تر و مدرن‌تر از سایر کشورهای صاحب انرژی هستوی است.

پوتین درباره «عملیات نظامی ویژه» اردوی روسیه در اوکراین گفت: البته روند عملیات ویژه نظامی می تواند طولانی باشد. پیدایش سرزمین‌های جدید یک پیامد مهم و مسئله جدی برای روسیه است.

رئیس جمهور روسیه اضافه کرد: صحبت در مورد بسیج نیروی بیشتر بیهوده است، امروز دولت و وزارت دفاع به چنین چیزی نیاز ندارند.اخبار مربوطه