سفر وزیر دفاع فنلاند به تورکیه

وزیر دفاع فنلاند برای یک سفر رسمی به تورکیه می آید

1915409
سفر وزیر دفاع فنلاند به تورکیه

آنتی کایکونن وزیر دفاع فنلاند برای یک سفر رسمی به تورکیه می آید.

خلوصی آقار وزیر دفاع ملی تورکیه روز پنجشنبه با کایکونن در این وزارتخانه دیدار خواهد کرد.

انتظار میرود در این نشست مسائل دفاعی و امنیتی دوجانبه و همچنین روند عضویت فنلاند در ناتو مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

آقار درباره عضویت فنلاند درناتو درجمع خبرنگاران اظهارداشت که تورکیه با سیاست درهای باز ناتو مشکلی ندارد، اما باید به حساسیت های تورکیه احترام گذاشت.

وی با بیان اینکه ناتو یک سازمان امنیتی است، گفت: "تروریزم یکی از بزرگترین عرصه‌های مبارزه ناتو است. تروریزم در حال حاضر یک مشکل جدی برای همه کشورها است. تورکیه تنها کشوری است که با بیش ازیک سازمان تروریستی مبارزه میکند. این وضعیت باید دیده شود و واقف شدن به آنچه که انجام می‌دهیم، باید افزایش یابد."

آقاربا یادآوری اینکه یادداشت سه جانبه‌ای درخصوص عضویت سویدن وفنلاند درناتو دراجلاس مادرید که ماه جون برگزارشد، وجود داشت، گفت: "این یادداشت واضح است. تعهداتی وجود دارد که توسط سویدن وفنلاند امضا شده است. ما ابرازمیکنیم که اینها باید انجام شوند.../.../ ما متأسفیم که برخی اقدامات و تصاویر تحریک آمیز هنوز در این کشورها ادامه دارد. ما منتظریم تا سویدن و فنلاند گامهایی واقعی و ملموس بردارند."اخبار مربوطه