استرداد یک مظنون متهم به «قتل عمد» از آلمان به تورکیه

آلمان یک تبعه تورکیه را که به اتهام «قتل عمد» در بولتن سرخ تحت تعقیب پولیس کشور قرار داشت، دستگیر و به تورکیه مسترد کرد

1913891
استرداد یک مظنون متهم به «قتل عمد» از آلمان به تورکیه

آلمان یک تبعه تورکیه را که به اتهام «قتل عمد» در بولتن سرخ تحت تعقیب پولیس کشور قرار داشت، دستگیر و به تورکیه مسترد کرد.

اداره عمومی پولیس تورکیه طی بیانیه‌ای اعلام کرد: سرکان آق‌بابا که به دلیل «قتل عمد» در بولتن سرخ تحت تعقیب پولیس کشور قرار داشت، در آلمان شناسایی و دستگیر شده است.

براساس این بیانیه٬ آق‌بابا به اتهام «قتل عمد» و «عضویت در گروه مجرمانه سازمان یافته» توسط مقامات قضایی تورکیه در بولتن سرخ تحت تعقیب قرار گرفته بود.

اوروز گذشته در شهر فرانکفورت آلمان از سوی مقامات اداره اینترپل-یوروپل به مقامات تورکیه تحویل و به استانبول انتقال شده است.اخبار مربوطه