در اثرجنگ اوکراین بیش از 14.5 میلیون اوکراینی کشورخویش را ترک کرده‌اند

از اثرجنگ اوکراین از 24 فبروری تاکنون،  بیش از 14.5 میلیون اوکراینی این کشور را ترک کرده‌اند

1913883
در اثرجنگ اوکراین بیش از 14.5 میلیون اوکراینی کشورخویش را ترک کرده‌اند

از اثرجنگ اوکراین از 24 فبروری تاکنون،  بیش از 14.5 میلیون اوکراینی این کشور را ترک کرده‌اند

از آغاز جنگ اوکراین درتاریخ 24 فبروری، حداقل 11.7 میلیون اوکراینی به کشورهای اتحادیه اروپا رفته‌اند

دیمیترو لوبینتس کمیسار حقوق بشر پارلمان اوکراین با انتشار اطلاعیه‌ای اظهار داشت، پس ازتاریخ 24 فبروری، بیش از 14.5 میلیون اوکراینی کشور را ترک کردند و حداقل 11.7 میلیون نفر از آنها به کشورهای اتحادیه اروپا رفتند. 7.7 میلیون نفر به صفت دریافت کنندگان خدمات حفاظتی موقت در اروپا ثبت شده‌اند. 

لوبینتس گزارش داد که 4.7 میلیون اوکراینی در داخل کشور به دلیل جنگ جاری آواره شده اند.اخبار مربوطه