نخستین شفاخانه  تورک در لیبیا به بهره‌برداری اغاز کرد

شفاخانه ای که توسط کارآفرینان تورک درشهرمصراته لیبیا ساخته شده است، به بهره‌برداری رسید

1912377
نخستین شفاخانه  تورک در لیبیا به بهره‌برداری اغاز کرد

شفاخانه ای که توسط کارآفرینان تورک درشهرمصراته لیبیا ساخته شده است، به بهره‌برداری رسید

دراین شفاخانه که«لبیان تورکیش هاسپیتال» نام دارد توسط «قرنفیل گروپ» ساخته شده است، اکثرا دکتوران تورک فعالیت خواهند کرد.

مرتضی قرنفیل، رئیس هیئت روابط اقتصادی خارجی تورکیه و لیبیا در گفت‌وگو با خبرنگار آناتولی اظهار داشت که با این شفاخانه  سیستم صحی لیبیا با سیستم صحی تورکیه آشنا خواهد شد.

قرنفیل با بیان اینکه خدمات معالجوی مورد نیاز هزاران لیبیایی از طریق شفاخانه  مذکور ارائه خواهد شد، تصریح کرد: امروز ما خوشحالیم که اولین شفاخانه  تورک را در کشور برادر و دوست لیبیا افتتاح می‌کنیم. شفاخانه ی که به طور کامل توسط دکتوران و پرستاران تورک اداره می‌شود. این اولین شفاخانه  تورکیه در لیبیا است.اخبار مربوطه