پیام تبریکیه ای شنتوپ به مناسبت روز جهانی حقوق اطفال

مصطفی شنتوپ، رئیس مجلس ملی کبیر تورکیه به مناسبت 20 نوامبر روز جهانی حقوق اطفال پیامی نشر رسانید.

1908762
پیام تبریکیه ای شنتوپ به مناسبت روز جهانی حقوق اطفال

مصطفی شنتوپ، رئیس مجلس ملی کبیر تورکیه به مناسبت 20 نوامبر روز جهانی حقوق اطفال پیامی نشر رسانید.

مصطفی شنتوپ گفت: مجلس ملی بزرگ کبیر، کشورمان و ملت بزرگ تورکیه به مبارزه برای صلح، سلامتی و شادی همه اطفالان جهان ادامه خواهد داد

شنتوپ در پیامی که در حساب کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته است، تاکید کرد که این بزرگترین آرزوها و تلاش‌‌هایمان برای جهانی است که در آن حقوق، شادی، رفاه و بهترین خدمات در جهت تامین منافع فرد فرد اطفال بدون هیچگونه تبعیضی حفظ شده و هدف اصلی تمامی بشریت باشد. 

مصطفی شنتوپ، رئیس مجلس ملی بزرگ تورکیه با بیان براینکه: «مجلس ملی بزرگ تورکیه که به مثابه جشنی خاص به اطفالان ارمغان شده است، اظهار داشت، بنا  کشورمان و ملت بزرگ تورکیه به مبارزه برای تامین صلح، صحت ۷سلامتی و شادی همه اطفال جهان ادامه خواهد داد.»اخبار مربوطه