درگیری میان گروههای مسلح درکولمبیا

در درگیری دو گروه مسلح 18 تن جان خود را از دست دادند

1908751
درگیری میان گروههای مسلح درکولمبیا

در درگیری دو گروه مسلح 18 تن جان خود را از دست دادند

درکولمبیاطی درگیری که بین برخی ازاعضای نیروهای مسلح انقلابی کولمبیا وگروه مسلح موسوم به "کماندوهای مرزی" رخ داد، 18 تن کشته شدند.

درگیری‌ها در روستاهای لاس پینوس و لاس دلیسیاس در شهر پورتو گوزمان مرکز اداری پوتومایو رخ داد.

درنتیجه ای درگیری بمیان آمده میان دو گروه مسلح 18 تنجان خود را از دست دادند.

ادیسون جراردو مورا روخاس، شهردار پورتو گوزمن در بیانیه خود تایید کرد که در درگیری بین فارک و "کماندوهای مرزی" 18 تن کشته شدند.

روجاس گفت که اجساد به مرکز طب عدلی انتقال داده شده‌اند و هنوز نمی‌دانند چند نفر از هر گروه جان باخته‌اند.

گفتنی است که بعد از تقریبا نیم قرن سابقه درگیریهای مسلحانه، فارک آخرین سلاحی که در اختیار داشت را طی مراسمی در 27 جون 2017 به سازمان ملل متحد تحویل داده بود.اخبار مربوطه