اوکراین 29 منطقه مسکونی خرسون را از نیروهای روسی مجددا تصرف کرد

اردوی اوکراین از تصرف مجدد 29 منطقه مسکونی در خرسون از دست نیروهای روسیه خبر داد

1889886
اوکراین 29 منطقه مسکونی خرسون را از نیروهای روسی مجددا تصرف کرد

اردوی اوکراین از تصرف مجدد 29 منطقه مسکونی در خرسون از دست نیروهای روسیه خبر داد.

اولکسی هروموف، معاون مدیر عملیات اصلی سقوای مشترک اردوی اوکراین در رابطه با ضد حملات اردوی این کشور علیه نیروهای روسیه گفت با بیان این که «نیروهای روسیه به بهای جان باختن نظامیان ذخیره در تلاش انجام حملات در منطقه خرسون است»، گفت: ازتاریخ اول اکتوبر تاکنون کنترل 29 منطقه مسکونی خرسون توسط نیروهای اوکرینی مجددا تصرف کرده است.

گفتنی است اردوی اوکراین در مناطق خرسون، دونتسک و خارکیف ضد حملاتی علیه نیروهای روسیه آغاز کرده است.

ناتالیا گومنیوک، رئیس دفتر مطبوعاتی نیروهای دفاعی جنوب اوکراین اعلام کرده بود که اردوی این کشور در ماه جاری کنترل 400 کیلومتر مربع در منطقه خرسون را بازپس گرفته است.اخبار مربوطه