دیدار اردوغان با برخی از رهبران در پراگ

رئیس جمهورتورکیه با الهام علی‌اف رئیس جمهورآذربایجان ونیکول پاشینیان نخست وزیرارمنستان در پراگ گفت‌وگو کرد

1889829
دیدار اردوغان با برخی از رهبران در پراگ

رئیس جمهورتورکیه با الهام علی‌اف رئیس جمهورآذربایجان ونیکول پاشینیان نخست وزیرارمنستان در پراگ گفت‌وگو کرد

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور تورکیه که به‌منظور شرکت در اجلاس جامعه سیاسی اروپا در پراگ پایتخت جمهوری چک به این‌کشورسفرنمود، قبل ازآغازاین اجلاس با برخی از رهبران شرکت کننده در اجلاس دیدار کرد.

اردوغان درپراگ با الهام علی‌اف رئیس جمهورآذربایجان و نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان برای مدتی گفت‌وگو کرد.

رئیس جمهورتورکیه همچنین با ویکتوراوربان نخست وزیر مجارستان وامانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه صحبت سر پایی داشت.

اردوغان درحین صحبت پیرامون سازمان دول تورک خطاب به مکرون گفت که تورا هم به این سازمان بپذیریم.

رئیس جمهور تورکیه سپس در مراسم گرفتن عکس یادگاری رهبران شرکت کننده دراجلاس شرکت کرد.

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور تورکیه درمیزگرد "امنیت و صلح" با شرکت 27 کشورعضو اتحادیه اروپا و 17 کشورغیرعضو این اتحادیه حضور خواهد یافت.

رئیس جمهور تورکیه در این میزگرد نگرش و یاری‌های تورکیه  به آزمون‌هایی که اروپا از نظر صلح، امنیت، انرژی، اقلیمی و اقتصادی با آنها مواجه است، را بیان خواهد داشت.

تیز تشکیل جامعه سیاسی اروپا برای نخستین بار از سوی امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در ماه می مطرح شده بود.اخبار مربوطه