200 اسیر جنگی بین روسیه و اوکراین با میانجیگری تورکیه مبادله شد

رئیس جمهور اردوغان اعلام کرد که با میانجیگری تورکیه تبادل 200 اسیر جنگی بین روسیه و اوکراین صورت گرفت

1883158
200 اسیر جنگی بین روسیه و اوکراین با میانجیگری تورکیه مبادله شد

رئیس جمهور اردوغان اعلام کرد که با میانجیگری تورکیه تبادل 200 اسیر جنگی بین روسیه و اوکراین صورت گرفت

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهورتورکیه طی سخنانی دربین خبرنگاران درخانه تورک(Türkevi) درنیویورک اعلام کردکه بامیانجیگری تورکیه تبادل 200 اسیرجنگی بین روسیه واوکراین صورتگرفت.

اردوغان بااشاره به اینکه تبادل اسرا بین روسیه واوکراین بامیانجیگری تورکیه گام مهمی درجهت پایان دادن به جنگ است، گفت: تلاش‌ها برای برقراری صلح بین روسیه واوکراین ادامه دارد.

رئیس جمهوراردوغان، ازپوتین وزلنسکی روسای جمهورروسیه واوکراین برای فراهم کردن زمینه برای تبادل اسرا تشکرکرد وگفت: همچنین ازهمه دوستانی که دراین روند تلاش کردند نیزسپاسگزاریم.

ازسوی دیگر، جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا طی پیامی در توئیتر از تلاش‌های تورکیه برای میانجیگری در تبادل اسیران جنگی بین اوکراین و روسیه ابراز امتنان کرد.

سالیوان در این پیام نوشت: از دولت تورکیه به دلیل تلاش‌ها در توافق حبوبات و غله جات و همچنین میانجیگری در تبادل اسرا بین اوکراین و روسیه تشکر می‌کنم.اخبار مربوطه