دیدارهای رئیس جمهور تورکیه در نیویورک

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور تورکیه با لیندسی گراهام، سناتور جمهوریخواه آمریکا دیدار کرد

1882138
دیدارهای رئیس جمهور تورکیه در نیویورک

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور تورکیه با لیندسی گراهام، سناتور جمهوریخواه آمریکا دیدار کرد.

دیدارهای اردوغان درچارچوب سفررسمی اش به نیویورک جهت حضوردرهفتاد هفتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد همچنان ادامه دارد.

رئیس جمهور تورکیه در این راستا لیندسی گراهام، سناتور جمهوریخواه آمریکا را به حضور پذیرفت.

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهورتورکیه درچارچوب این سفررسمی درساختمان خانه تورک با شهروندان تورک ‌تبارآمریکا دیدار کرد.

اردوغان همچنین با نمایندگان جامعه یهودیان آمریکا نیزدیدارکرد.

در این دیدارمالکوم هوئن لاین معاون کنفرانس روسای سازمان‌های یهودی آمریکا، گیدون تایلور، رئیس شورای روابط جامعه یهودی نیویورک، خاخام مارک اشنایر، رئیس بنیاد تفاهم قومی، جک روزن، رئیس کنگره یهودیان آمریکا، ویلیام داروف، رئیس سازمان‌های یهودی آمریکا، اسحاق ابراهیم‌زاده، رئیس مشترک جامعه یهودیان تورکیه و بسیاری از نمایندگان فدراسیون‌های یهودی آمریکا حضور داشتند.

همه این دیدارها پشت درهای بسته و بدون حضور خبرنگاران انجام گرفت.اخبار مربوطه