آنتونیو گوترش خواستار تحول درآموزش شد

منشی عموی سازمان ملل: حدود 70 فیصد ازاطفال 10 ساله درکشورهای فقیر نمیتوانند حتی ساده‌ترین متن را بخوانند

1882144
آنتونیو گوترش خواستار تحول درآموزش شد

منشی عموی سازمان ملل: حدود 70 فیصد ازاطفال 10 ساله درکشورهای فقیر نمیتوانند حتی ساده‌ترین متن را بخوانند

آنتونیو گوترش منشی عموی سازمان ملل با اشاره به اینکه درهمه کشورهای فقیروثروتمند جهان بحران عمیقی درزمینه آموزش وجود دارد، خواستار تحول در آموزش شد.

آنتونیوگوترش درافتتاحیه "اجلاس تحول آموزش" درچهارچوب هفتاد وهفتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کرد.

آنتونیو گوترش اظهارداشت، حدود 70 فیصد ازاطفال 10 ساله درکشورهای فقیرنمی‌توانند حتی ساده‌ترین متن رابخوانند، درحالی که درکشورهای توسعه یافته، آموزش به جای کاهش نابرابری، نابرابری را افزایش میدهد.

گوترش با بیان اینکه ثروتمندان با بهترین منابع به بهترین مکاتب میروند و میتوانند صاحب بهترین مشاغل ‌شوند، تصریح کرد، فقرابه ویژه دختران درکسب ویژگی‌هایی که زندگی آنهارا تغییرخواهدداد، با موانعی جدی روبرومیشوند.

گوترش با اشاره به اینکه، آوارگان وافراد دارای معلولیت با بزرگترین موانع روبروهستند، گفت، اپیدمی نوع جدید ویروس کرونا (کووید-19)، درسراسرجهان تأثیرمخربی درآموزش گذاشته وضربه سنگینی به آن واردکرده است.

گوترش با اشاره به اختلالات در آموزش خاطرنشان کرد که برنامه‌های درسی و سیستم‌های آموزشی اغلب به یادگیری مادام‌العمر کمک نکرده، به معلمان آموزش و ارزش کافی داده نشده، دستمزدهای پایین پرداخت شده و پرتگاه دیجیتال به تنبیه دانش آموزان فقیر تبدیل شده است.

گوترش با درخواست از اداره طالبان درافغانستان برای لغو فوری ممنوعیت تحصیلات متوسطه برای دختران، گفت که آموزش برای دختران یکی از مهمترین گام‌ها در صلح، امنیت و توسعه پایدار است.اخبار مربوطه