اردوغان به کرواسیا رفت

رئیس جمهور تورکیه پس از سفرش به صربستان، راهی کرواسیا شد

1877462
اردوغان به کرواسیا رفت

رئیس جمهور تورکیه پس از سفرش به صربستان، راهی کرواسیا شد 

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور تورکیه تماس های خود را در صربستان به پایان برده و به کرواسیا، آخرین ایستگاه سفر خود در بالکان رفت.

اردوغان وهیئت همراه او، عصردیروزبا ورود به زاگرب، تماس های خود را ازامروزآغازخواهند کرد.

رئیس جمهورروزگذشته از بوسنیا وهرزگوینا ودیروزازصربستان درچارچوب سفرخود به بالکان بازدید کرده بود.اخبار مربوطه