فون در لاین استفاده پوتین از انرژی به صفت سلاح را متهم کرد

رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا پوتین را به استفاده کردن از انرژی به صفت سلاح متهم کرد.

1876349
فون در لاین استفاده پوتین از انرژی به صفت سلاح را متهم کرد

رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا پوتین را به استفاده کردن از انرژی به صفت سلاح متهم کرد.

اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا با انتشار پیامی در حساب توئیتر خود درباره بحران انرژی در اروپا گفت: پوتین با قطع عرضه و دستکاری بازارها از انرژی به صفت سلاح استفاده می‌کند.

فون در لاین تاکید کرد که پوتین موفق نخواهد شد و اروپا به پیروزی دست خواهد یافت.

اوبا اشاره به اینکه کمیسیون اتحادیه اروپا پیشنهادهای مختلفی را برای حمایت از خانواده ها و شغلهای کم درآمد در برابر قیمت‌های بالای انرژی آماده کرده است، گفت هدف پیشنهادات آنها کاهش تقاضای برق در زمان اوج مصرف، تعیین سطح قیمت برای گاز طبیعی که از روسیه از طریق خط لوله می‌رسد، حمایت از مصرف کنندگان و مشاغل پر درآمد حاصل از بخش انرژی و کمک به تولیدکنندگان برق که به دلیل مشکلات نقدی دچار مشکل هستند.اخبار مربوطه