امضای توافقنامه ای بازسازی زیرزیربنا های اوکراین

این توافقنامه ای از سوی وزیر زیر بناهای اوکراین و وزیر تجارت تورکیه امضا شد

1870006
امضای توافقنامه ای بازسازی زیرزیربنا های اوکراین

این توافقنامه ای از سوی وزیر زیر بناهای اوکراین و وزیر تجارت تورکیه امضا شد

در دیدار یک روزه رجب طیب اردوغان رئیس جمهور تورکیه از اوکراین بین دو کشور توافقنامه ای بازسازی و عمران زیربنا های ویران شده اوکراین در نتیجه جنگ منعقد گردید. 

اردوغان و زلنسکی دیروز در کاخ پوتوچکی مذاکرات دوجانبه‌ای انجام دادند. 

در این چهارچوب توافق‌نامه‌ بازسازی زیربنا های تخریب شده اوکراین در اثر جنگ با حضور  رجب طیب اردوغان رئیس جمهور تورکیه و ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امضا شد. 

توافق‌نامه مذکور توسط الکساندر کوبراکوف وزیر زیرساخت اوکراین و محمد موش وزیرتجارت  تورکیه امضا گردید. 

به همین منظور تشکیل یک گروه ویژه برای بازسازی اوکراین بین دو کشور مد نظر است. 

این گروه، بستر و روند بازسازی تاسیسات مهم اجتماعی و اقتصادی در اوکراین مانند جاده‌ها، پل‌ها، زیرزیربنا های آب و برق، شفاخانه ها و مکاتب را هماهنگ خواهد کرد.

شایان ذکر است سربازان روسیه در تاریخ 24 فبروری به حملات علیه اوکراین آغاز کردند.  اخبار مربوطه