روسیه مانور نظامی "شرق-2022" را برگزار می‌کند

مانور نظامی مذکور در بیش از 10 محدوده در منطقه نظامی شرق روسیه برگزار خواهد شد

1860128
روسیه مانور نظامی "شرق-2022" را برگزار می‌کند

مانور نظامی مذکور در بیش از 10 محدوده در منطقه نظامی شرق روسیه برگزار خواهد شد

وزارت دفاع روسیه طی بیانیه‌ای اعلام کرد که مانور نظامی راهبردی "شرق-2022" (وستوک) در این کشور برگزار می‌شود.

بر اساس این بیانیه، نیروهای منطقه نظامی شرق روسیه دراین مانورنظامی که ازتاریخ 30 آگست الی 5 سپتامبربه رهبری رئیس قوماندانی مرکزی نیروهای مسلح روسیه برگزارمیشود، شرکت خواهند کرد.

دراین مانورنظامی که واحد‌های هوابه هوا، وسایط حمل‌ونقل نظامی و واحد‌های هوانوردی دوربرد روسیه و نیروهای خارجی نیز درآن شرکت خواهند کرد، بر روی اهداف مربوط به تامین امنیت نظامی درمنطقه شرق این کشورکار خواهد شد.

مانور نظامی مذکور در بیش از 10 محدوده در منطقه نظامی شرق روسیه برگزار خواهد شد.

در این بیانیه با اشاره به اخبار منتشر شده در مطبوعات خارجی مبنی بر آماده باش نیروهای نظامی روسیه آمده است که صرفا بخشی از نیروهای مسلح روسیه در جنگ اوکراین شرکت دارند و این تعداد برای تحقق اهداف تعیین شده کافی است.

در این بیانیه آمده است: علاوه بر آموزش‌های عملیاتی و جنگی برنامه‌ریزی شده از سوی وزارت دفاع روسیه، فعالیت‌های مربوط به همکاری‌های نظامی - تخنیکی و بین‌المللی لغو نشده است و پرسونل، تسلیحات، تجهیزات نظامی و امکانات لازم برای این امر تامین خواهد شد.



اخبار مربوطه