ضربه قوی بر پیکر سازمان تروریستی پ.ک.ک وارد شد

طی عملیات استخبارات تورکیه یکی از سرگردگان سازمان تروریستی از پا در آورده شد

1855845
ضربه قوی بر پیکر سازمان تروریستی پ.ک.ک وارد شد

عزالدین اینان از سرکردگان سازمان تروریستی پ.ک.ک طی عملیات استخبارات تورکیه در شمال عراق از پا در آورده شد.

این تروریست با نام سازمانی «درسیم مالاتیا» طی عملیاتی هنگام برگزاری یک نشست در منطقه دهوک-غارا در شمال عراق به همراه شمار دیگری از اعضای گروه تروریستی پ.ک.ک کشته شده است.

تروریست مذکور در سال 1992 به پ.ک.ک پیوسته بود و سرکردگی چندین عملیات تروریستی در شمال عراق و سوریه را برعهده داشته است.

 اخبار مربوطه