فتحی باش‌آغا نقشه راه لیبیا را اعلام کرد

فتحی باش‌آغا اعلام داشت: تدابیری در زمینه سوق کشور به سوی انتخابات اتخاد کرده ایم و برای برگزاری هر چه سریعتر انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی تلاش خواهیم کرد

1846389
فتحی باش‌آغا نقشه راه لیبیا را اعلام کرد

فتحی باش‌آغا اعلام داشت: تدابیری در زمینه سوق کشور به سوی انتخابات اتخاد کرده ایم و برای برگزاری هر چه سریعتر انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی تلاش خواهیم کرد

فتحی باش‌آغا که از سوی مجلس نمایندگان در طبرق واقع در شرق لیبیا به صفت نخست‌وزیر انتخاب شده است، نقشه راهی که کشور را از مشکلات اقتصادی، سیاسی و امنیتی نجات خواهد داد، به افکار عمومی اعلام کرد.

فتحی باش‌آغا طی اطلاعیه‌ای، توضیحاتی را در مورد موضوعات نقشه راه بیرون رفت از پرابلمها برای کشورش ارائه کرد.

براین اساس، با‌ش‌آغا با تاکید براینکه، پس از هرج و مرج 10 ساله، تدابیری در زمینه سوق کشور به سوی انتخابات اتخاد کرده و برای برگزاری هر چه سریعتر انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی تلاش خواهیم کرد، اظهار داشت، بمنظور برداشتن گام‌های لازم برای انتخابات و کار برروی جدول زمانی و مسائل تخنیکی، کمیته "هماهنگی عالی رای دهندگان و امور انتخابات" را تشکیل خواهیم داد.

باشاغا که ضمن دادن تعهد در زمینه رشد اقتصادی در چهارچوب نقشه راه، اظهار داشت،گفت: باید تغییراتی در زمینه ثبات و پاسخگویی مالی در خدمات اساسی انجام داد.

باش‌آغا در ادامه افزود، تامین امنیت، تضمین حق رای در انتخابات برای همه و ثبات در تولید نفت لازمیست.

از مدتمدیدی بدینطرف است که در لیبیا دو دولت جداگانه وجود دارد.

بعد از انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در 24 دسامبر که مطابق برنامه برگزار شد، مجلس نمایندگان در طبرق درتاریخ 10 فبروری طی جلسه‌ای که اکثر نمایندگان در آن شرکت نکردند، فتحی با‌ش‌آغا را به عنوان نخست‌وزیر انتخاب کرد.

عبدالحمید دیبیبه نخست وزیر دولت وحدت ملی لیبیا نیز مجلس نمایندگان را به خروج از نقشه راه تعیین شده در توافقنامه ژنو متهم کرده و اعلام نمود که اقتدار را در دست داشته و این ماموریت را تنها به یک دولت منتخب واگذار خواهد کرد.

با‌ش‌آغا در 17 می به شکل غیرمترقبه‌ای به طرابلس رفت، ولی به دلیل درگیری‌های مسلحانه مجبور شد که همان روز شهر را ترک کند.اخبار مربوطه