تورکیه حایز مقام چهارم جهان در ثبت اختراعات میباشد

رئیس شورای تحقیقات علمی و تکنالوژی تورکیه: در زمینه انرژی به ویژه با در نظر گرفتن 10 سال گذشته پیشرفت داشته‌ایم

1819417
تورکیه حایز مقام چهارم جهان در ثبت اختراعات میباشد

رئیس شورای تحقیقات علمی و تکنالوژی تورکیه: در زمینه انرژی به ویژه با در نظر گرفتن 10 سال گذشته پیشرفت داشته‌ایم

حسن مندال، رئیس شورای تحقیقات علمی و تکنالوژی تورکیه با اشاره به اینکه کار در زمینه مالکیت معنوی در سال‌های اخیر افزایش یافته است، اظهار داشت: "در زمینه انرژی به ویژه با در نظر گرفتن 10 سال گذشته پیشرفت داشته‌ایم."

مندال گفت: "ما می توانیم شاهد افزایش پتنت های انرژی کم کربن باشیم. توسعه انرژی های تجدیدپذیر و تکنالوژی های ذخیره سازی انرژی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای 72 فیصد افزایش یافته است."

اوبا تاکید بر اینکه تورکیه حایز مقام چهارم جهان را در زمینه ثبت اختراع میباشد، اظهار داشت: "تورکیه یکی از کشورهایی است که از نظر علائم تجاری و ثبت اختراع، سریع‌ترین رشد را دارد."

حسن مندال با بیان اینکه مراجعات در حوزه تکنالوژی اطلاعات افزایش یافته است، گفت: تورکیه تعداد محققین، حایز مقام چهارم درجهان میباشد.اخبار مربوطه