سازمان صحی جهان اعلام داشت که: سیستم صحی درافغانستان درآستانه فروپاشی است

سازمان صحی جهان نسبت به خطر فروپاشی سیستم صحی در افغانستان هشدار داد

1769129
سازمان صحی جهان اعلام داشت که: سیستم صحی درافغانستان درآستانه فروپاشی است

سازمان صحی جهان نسبت به خطر فروپاشی سیستم صحی در افغانستان هشدار داد.

سازمان صحی جهان طی بیانیه‌ای با هشدار اینکه سیستم صحی در افغانستان در آستانه فروپاشی است، خواستار اتخاذ تدابیر اضطراری شد.

بر اساس گزارش رسیده از افغانستان، 2331 مرکزمعالجوی در افغانستان به علت قطع کمک‌های جهانی یا تعطیل شده یا در آستانه تعطیل شدن قرار دارند.

در این گزارش با اشاره بر اینکه احتمال می‌رود همه ای پیشرفت‌های حاصله در بخش صحی درافغانستان از بین برود از جامعه جهانی خواسته شد تا بدیل بودجوی را برای مراقبت‌های صحی اولیه در افغانستان پیدا کنند.

از سوی دیگر جاوید هژیر، سخنگوی وزارت صحت عامه دولت موقت طالبان نیز گفت: اگر کمک‌هایی که در بخش صحت عامه انجام می‌شود، در هماهنگی با وزارت صحت عامه افغانستان توزیع نشود، ممکن است بحران در بخش صحی تشدید شود و مردم با مشکلات جدی تری مواجه شوند.

اودر مصاحبه با خبرنگارآناتولی در13 دسامبر2021 اعلام کرده بود که پس ازتغییر رژیم در افغانستان، همه ای 37 شفاخانه مبارزه با کرونا در سراسر این کشور به دلیل کمبود بودجه تعطیل شده است.اخبار مربوطه