حالت اضطراری در قزاقستان پایان یافت

رئیس جمهور قزاقستان در سرتاسر کشور حالت اضطراری اعلام کرده بود

1764883
حالت اضطراری در قزاقستان پایان یافت

حالت اضطراری در قزاقستان که پنجم جنوری اعلام شده بود، پایان یافت.

با پایان یافتن حالت اضطراری در  شهر نورسلطان پایتخت قزاقستان، آلماتا و ولایات آتیراو، جامبیل، قیزیلوردا و مانگیستاو، زندگی در این‌کشور از نیمه شب 19 جنوری به حالت عادی بازگشت. مقررات منع رفت و آمد در قزاقستان که در ساعات معینی اجرا می‌شد و تدابیر امنیتی در خیابان‌ها لغو شده و ورود و خروج به شهرها دوباره آزاد شد.

سخنگوی مطبوعاتی ریاست جمهوری قزاقستان اعلام کرد: در سایه اتحاد و همبستگی ملت قزاقستان و تلاش‌های ایثارگرایانه نیروهای انتظامی و امنیتی، نظم و آرامش در سرتاسر کشور تامین گردید.

موج تظاهرات اعتراض‌آمیز که دوم جنوری در غرب قزاقستان برای اعتراض به افزایش قیمت گاز مایع ( LPG ) و وخامت وضعیت اجتماعی ـ اقتصادی در کشور شروع شده بود، در شهر آلماتا پایتخت پیشین این‌کشور به حوادث خشونتبار تبدیل گردید.

قاسم جومارت توقایف رئیس جمهور قزاقستان پنجم جنوری استعفای حکومت را که از آغاز تظاهرات آن را مسئول دانست، قبول کرده و در سرتاسر کشور حالت اضطراری اعلام کرده بود.

دادستانی کل قزاقستان اعلام کرد که در جریان تظاهرات اعتراض‌آمیز در قزاقستان 225 نفر کشته شده است.  اخبار مربوطه