آلمان خواهان تسریع تخلیه پرسونل محلی از افغانستان هست

وزیر امور خارجه آلمان اعلام کرد که خواهان تسریع تخلیه افرادی که در گذشته برای موسسات و سازمان‌های غیردولتی آلمان در افغانستان کار می‌کردند، هستند

1752120
آلمان خواهان تسریع تخلیه پرسونل محلی از افغانستان هست

وزیر امور خارجه آلمان اعلام کرد که خواهان تسریع تخلیه افرادی که در گذشته برای موسسات و سازمان‌های غیردولتی آلمان در افغانستان کار می‌کردند، هستند.

آنالنا بائربوک، وزیر امور خارجه آلمان در کنفرانس مطبوعاتی در برلین در زمینه ای  برنامه این کشور برای تخلیه کارمندان آلمانی از افغانستان گفت: اما خواهان تسریع تخلیه افراد آسیب پذیری که در گذشته برای موسسات و سازمان‌های غیردولتی آلمان در افغانستان کار می‌کردند، هستیم.

او با بیان اینکه موانع بوروکراتیک برای ورود افغان‌هایی که در معرض خطر هستند را برطرف خواهند کرد، گفت: 135 شهروند آلمانی و 15 هزار کارمند افغان که در افغانستان هستند را فراموش نکرده‌ایم.

بائربوک تاکید کرد: ما سخت تلاش می‌کنیم تا امنیت همه را تضمین کنیم. افغانستان به سمت بدترین فاجعه انسانی زمان پیش می رود، بخش عظیمی از اقتصاد افغانستان سقوط کرده، بیش از 24 میلیون نفر در افغانستان در این شرایط دشوار زمستانی برای زنده ماندن به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.

وزیر خارجه آلمان در پاسخ به یک سوال، تکرار کرد که این کشور طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد.اخبار مربوطه