دولت موقت طالبان از اتحادیه اروپا کمک خواست

دولت موقت طالبان از اتحادیه اروپا برای فعال نگه داشتن میدانهای هوایی درخواست کمک کرد

1740548
دولت موقت طالبان از اتحادیه اروپا کمک خواست

دولت موقت طالبان از اتحادیه اروپا برای فعال نگه داشتن میدانهای هوایی درخواست کمک کرد

در آخر هفته، اتحادیه اروپا و دولت طالبان در دوحه، پایتخت قطر، در مورد مسائل مختلف مانند کمک‌های بشردوستانه، باز نگه داشتن میدانهای هوایی و آموزش دختران گفتگو کردند.

در این مذاکرات دو روزه، ریاست هیئت اتحادیه اروپا را توماس نیکلاسون، نماینده ویژه افغانستان و ریاست هیئت افغانستان را امیرخان متقی معاون وزیر امور خارجه دولت طالبان بر عهده داشت.

در بیانیه کمیسیون اتحادیه اروپا به ویژه تاکید شده است که این نشست "به این معنا نیست که اتحادیه اروپا دولت موقت طالبان را به رسمیت می‌شناسد".

بر اساس این بیانیه، هر دو طرف بر اهمیت باز نگه داشتن میدانهای هوایی در افغانستان تاکید کردند. دولت موقت از اتحادیه اروپا برای فعال نگه داشتن میدانهای هوایی درخواست کمک کرد.

طرفین همچنین نگرانی‌های خود را در مورد وخامت اوضاع انسانی در افغانستان ابراز کردند. در حالی که طرف اتحادیه اروپا قصد خود را برای ارائه کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان ابراز کرد، دولت موقت تعهد خود را برای پرداخت معاشات کارمندان دولتی که ماه هاست پرداخت نشده است یادآوری کرد.

علاوه بر کمک‌های بشردوستانه، اتحادیه اروپا تمایل خود را برای ارائه کمک‌های مالی قابل توجه از طریق سازمان‌های بین‌المللی و سازمان‌های غیردولتی در زمینه‌هایی مانند آموزش و صحت عامه بطور مستقیم به نفع مردم افغانستان اعلام کرد.

دربیانیه اتحادیه اروپا بر اهمیت حصول اطمینان از ادامه تحصیل دختران و پسران به طور مساوی با برنامه درسی مطابق با ستنداردهای بین‌المللی تاکید شد.

در حالی که هیئت افغان تعهد خود را به حاکمیت قانون و حکومت‌داری خوب یادآوری کرد، طرف اتحادیه اروپا بر اهمیت دموکراسی تاکید نموده و خواستار ایجاد یک دولت فراگیر و اصلاح قانون اساسی شد.

هیأت افغانستان با ابراز خرسندی از حضور نمایندگی‌های دیپلماتیک در کشور اظهار داشتند که از بازگشت دیپلمات‌های اتحادیه اروپا به کشور خوشحال خواهند شد.

طرف اتحادیه اروپا همچنین به احتمال حضور محدود در کابل، پایتخت اشاره کرد. گفته شد که این به معنای به رسمیت شناختن طالبان نیست و در وابسته گی به وضعیت امنیتی تصمیم‌گیری می‌شود.اخبار مربوطه