واکنش تورکیه به گزارش کمیسیون اتحادیه اروپا

وزارت امور خارجه تورکیه اطلاعیه‌ای در این زمینه صادر کرد

1722367
واکنش تورکیه به گزارش کمیسیون اتحادیه اروپا

وزارت امور خارجه تورکیه اطلاعیه‌ای در این زمینه صادر کرد

تورکیه به کمیسیون اتحادیه اروپا که در چهارچوب طرح توسعه این اتحادیه در سال 2021 گزارشی در خصوص تورکیه انتشار داد، واکنش نشان داد.

در اطلاعیه‌ای که در این زمینه از سوی وزارت امور خارجه تورکیه انتشار یافت، اعلام گردید: جای دادن به تزهای طرف‌گیرانه و نامتعادل روم ـ یونان چنان گذشته در موضوعاتی که در صلاحیت اتحادیه اروپا نمی‌باشد، از نظر ما مردود است.

در این اطلاعیه تاکید گردید: بویژه  ادعاهای بی مسند در بخش حقوق اساسی ، قضائی و معیارهای سیاسی و همچنین انتقادات ناحق را قبول نمی‌کنیم. در خصوص بسیاری از موضوعات که حتی از نظر کشورهای عضو نیز مباحثه‌برانگیز است، اظهار نظرها و انتقادات ناحق و بی رویه با توسل به یک سلسله تصمیمات اداری و قضایی، علیه حقوق اساسی و سیستم سیاسی و مدیریت و مبارزه تورکیه علیه تروریزم را رد می‌کنیم.

در ادامه این اطلاعیه چنین آمده است: این رویکرد که تهدیدات سازمان‌های تروریستی مانند " پ.ک.ک/ پ.ی.د/ ی.پ.گ/ فتو و داعش " علیه تورکیه و آزمون‌هایی سختی که با آن‌ها مواجه است، مد نظر قرار نگرفته، بجز خرسند کردن اقشار رادیکال و مخالف تورکیه به هدف دیگر خدمت نمی‌کند. اتحادیه اروپا در این گزارش علی‌رغم درخواست‌های مکرر تورکیه برای به تجدید قرار داد مهاجرت ( 18 ) مارچ، در تنها به بعد مهاجرت جای داده و با اکتفا به اظهار سپاس از اقدامات تورکیه در این زمینه از اشاره به مسئولیت‌های خود طفره رفته است. تلاش اتحادیه اروپا برای پیشبرد رابطه روزانه بده بگیر با تورکیه تنها در مواقعی که به حفظ منافع خود یاری می‌کند، غیر قابل قبول است.

در اطلاعیه وزارت امور خارجه تورکیه چنین آمده است: درگزارش اتحادیه اروپا جای دادن به تزهای طرف‌گیرانه ونامتعادل روم ـ یونان چنان گذشته درخصوص مسئله مدیترانه‌شرقی، اژه وقبرس درموضوعاتی که درصلاحیت اتحادیه اروپا نمی‌باشد، ازنظرما مردود است. علی‌رغم تلاش‌های بی‌دریغ تورکیه برای کاهش تنش، برقراری دیالوگ و آغاز همکاری عدم احقاق حقوق حقه تورکیه و مردم ترک قبرس شمالی مایه تاسف و تاثر است. این موضع ناحق و طرف‌گیرانه اتحادیه اروپا نه تنها به پیدایش راه‌حل به مسئله یاری نکرده بلکه در عین‌حال موجب ادامه بحران و تنش گردیده و ادعای این اتحادیه برای تبدیل به یک قدرت منطقه‌ای و جهانی را نیز تضعیف می‌کند. تورکیه قویا به پیروی از استراتژی عضویت کامل در اتحادیه اروپا ادامه می‌دهد. ملموس‌ترین نمونه این رویکرد تورکیه، اجرای استراتژی اصلاحات قضایی، طرح عمل حقوق بشر، طرح عمل ملی و عضویت در اتحادیه اروپا و تایید قرار داد اقلیم پاریس بوده و در چهارچوب قرار داد سبز اروپا به برداشتن قدم‌های راسخ در این راستا ادامه می‌دهد.اخبار مربوطه