پیام ویدیویی اردوغان در مجمع جهانی " تی آر تی ورلد ـ 2021 "

تاکید رئیس جمهور تورکیه به ادامه مبارزه قاطعانه تورکیه بنام مظلومین جهان

1722063
پیام ویدیویی اردوغان در مجمع جهانی " تی آر تی ورلد ـ 2021 "

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور تورکیه در پیام ویدیویی که به مجمع جهانی " تی آر تی ورلد ـ 2021 " ارسال کرد، اعلام کرد: در گسترش دامنه مبارزه قاطعانه‌ای که بنام کلیه مظلومین و آسیب‌دیدگان جهان به پیش می‌بریم، برای رسانیدن آن به سطوح بالاتر کاملا ممصم هستیم.

رئیس جمهور تورکیه ضمن یادآوری اینکه جهان مدتی است که با بحران صحی بزرگی که دارای ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و انسانی می‌باشد، مبارزه می‌کند اعلام کرد: حوادث واقع در این روند نشان داده است که دیگر اوضاع جهانی مانندگذشته نخواهد بود.

رجب طیب اردوغان ضمن اشاره به اینکه کلیه نهادهای مامور برقراری صلح و امنیت در جهان در مقابل این بحران که بشریت را تهدید می‌کند، یکبار دیگر ناموفق شدند تاکید ورزید: از یکسو کشورهای کم رشد واقشارفقیردرجوامع به حال خود رها شده‌اند، تدابیر حفاظتی تجارتی افزایش یافته و در زنجیره تدارکاتی مشکلات جدی بروز کرده و از سوی دیگر با بروز مشکلات اقتصادی، میزان جرایم ناشی از نفرت و انزجار با ابعاد وحشتناکی رسیده است.

رئیس جمهور تورکیه در ادامه پیام خود تصریح کرد: سیاست‌مداران اروپایی بجای مبارزه با اسلام‌ستیزی که مانند سلول‌های سرطانی در این جوامع ریشه دوانیده است، راه استثمار آن، افزایش میزان آرای خود از این طریق و تبدیل به یک سود سیاسی را ترجیح می‌دهند.

اردوغان با اشاره به اینکه سیستم موجود جهانی مدتی طولانی است که از تولید ثبات و عدالت عاجز مانده است تاکید ورزید: نظام جهانی موجود که در آن عالم اسلام از حق سخن برخوردار نبوده ، به خواسته‌های مردمان کشورهای آفریقایی، آمریکای لاتین و آسیای جنوبی ترتیب اثر داده نشده و تنها از منافع پنج کشور قدرتمند حفاظت می‌شود، نمی‌تواند با این ساختار به موجودیت خود ادامه دهد. نیاز به اصلاحات در سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای بین‌المللی دیگر بیش این نمی‌تواند نادیده گرفته شود.

رئیس جمهور تورکیه ضمن یادآوری اینکه تورکیه این نیاز جهانی به اصلاحات را سالیان مدیدی است که با عبارت " جهان از پنج بزرگ‌تر است " بر زبان می‌آورد اعلام داشت: ما مصمم هستیم تا این مبارزه بحق را که بنام کلیه مظلومین و آسیب‌دیدگان جهان به پیش می‌بریم، به بالاترین سطح رسانیده و آن را توسعه بخشیم.

رجب طیب اردوغان افزود: ما به مبارزه خود تا تاسیس یک نظام جهانی متکی بر اولویت بخشی به بشر، حقانیت و عدالت و قبول قدرت و توانایی نه نیرومندان بلکه صاحبان حق ادامه خواهیم داد.  اخبار مربوطه