نشست منطقه‌ای درباره اوضاع افغانستان ازجانب کشور هند برگزار می‌ گردد

دولت هندقبلا اعلام کرده بود که در تاریخ 10 یا 11 نوامبر میزبان نشست مشاوران امنیت ملی کشورهای منطقه درباره افغانستان خواهد بود

1721191
نشست منطقه‌ای درباره اوضاع افغانستان ازجانب کشور هند برگزار می‌ گردد

دولت هندقبلا اعلام کرده بود که در تاریخ 10 یا 11 نوامبر میزبان نشست مشاوران امنیت ملی کشورهای منطقه درباره افغانستان خواهد بود.

 کشورهندوستان جهت برگزاری کنفرانس با موضوع افغانستان با اشتراک کشورهای همسایه از جمله روسیه، چین، پاکستان دعوت به عمل آورد.

هند از مشاوران امنیت ملی کشورهای منطقه از جمله روسیه، چین، پاکستان، ایران، تاجیکستان و اوزبیکستان دعوت کرد تا وضعیت امنیتی افغانستان را مورد بررسی قرار دهند.

در این میان دعوت هند از پاکستان به دلیل درگیری این دو کشور در مورد مسئله جمو و کشمیر جلب توجه می‌کند.

برخی از رسانه‌ها مدعی شدند که دولت هند تصور می‌کند که وضعیت اخیر افغانستان خشونت در جمو و کشمیر را افزایش داده است.اخبار مربوطه