اردوغان: "ما به پایان فهم مشکل ساز بودن غرب رسیده ایم"

رئیس جمهور رجب طیب اردوغان گفت که درک مشکل ساز برتری جویی غرب به پایان رسیده است

1715112
اردوغان: "ما به پایان فهم مشکل ساز بودن غرب رسیده ایم"

رئیس جمهور رجب طیب اردوغان گفت که درک مشکل ساز برتری جویی غرب به پایان رسیده است.

اردوغان در مصاحبه با مجله Criterion (مجله معیار)در مورد چاپ کتاب "جهان عادلانه تر امکان پذیر است"، انتقادات و پیشنهادات راه حل در مورد شورای امنیت سازمان ملل متحد ارایه کرد.

اردوغان در پاسخ به این سوال که چرا نیاز به چاپ چنین کتابی پیدا کرده اند، اظهار داشت که: "سیستم جهانی با چالشی جامع روبرو است."

اردوغان با بیان اینکه تورکیه از ابتدا در تلاش برای هدایت این تحول بوده و توجه خود را به مشکلات موجود معطوف داشته است، تاکید کرد که تورکیه بدون تبعیض علیه دین ، ​​زبان و نژاد به همه بی عدالتی هایی که می بیند توجه جدی داشته است.

اردوغان با بیان اینکه آنها همیشه با قرار دادن در دستور کار موضوعاتی مانند انصاف، برخورد عادلانه به مسایل مذکور به صفت وجدان سیستم جهانی عمل می کنند وبر علیه نابرابری ها و بیعدالتی های سیاسی- اجتماعی جهانی در مبارزه اند، ادامه داد:

"ما تصمیم گرفتیم مسائلی را که تا به حال با صدای بلند بیان کرده ایم در یک کتاب گردآوری کنیم تا تاریخ گواه آن باشد."

اردوغان اظهار داشت: سیستم جهانی کنونی با چالش های زیادی روبرو است و این چالشی نیست که یک کشور به تنهایی بتواند بر آن غلبه کند.

رئیس جمهور تورکیه با بیان اینکه وقتی به سیاست جهان نگاه می کنیم دیده میشود که تصویر متفاوتی وجود دارد ، گفت:

"ما به پایان فهم مشکل ساز بودن غرب رسیده ایم. وهمه ای جهانیان نیز این را زیر سوال می برند و میپذیرند  که هژمونی شکل یافته از قرن ها قبل غرب دیگربه پایان رسیده است. و اکنون دیگر، یک سیستم بین المللی جدید در حال ظهور است."

اردوغان با تأکید بر اینکه جهانی با قوانین پس از جنگ جهانی دوم ساخته شده است، گفت: " ما می گوییم که اگر قوانین وجود دارد؟ پس لازم است تا همه ازآن قوانین پیروی کنند؛ اگر قوانین قدیمی و بی اثرشده اند، بیایید بنشینیم و دوباره درباره قوانین وهنجارهای بین المللی بحث ومذاکره کنیم. بنابراین ، ما می توانیم بالای ایجاد حکومت جهانی به طور موثرتری کار کنیم. اگر سازمان ملل متحد مرکز مدیریت جهانی بوده باشد؟ آیا سازمان ملل متحد وعده حکمرانی خوب جهانی را می دهد؟ جواب شاید بله باشد. اما آیا آن را اجرا می کند؟ بطور قطع گفته میتوانیم که خیر. بیایید در سازمان ملل تجدید نظرکنیم و به تدریج مشکلات حکمرانی جهانی را مورد بحث و ارزیابی کلی قرار دهیم. ما باید این گام جسورانه را برداریم. "اخبار مربوطه