مک کال از گرفتار شدن شش فروند طیاره ای  آمریکایی در میدان هوایی مزار شریف خبر داد

مصاحبه رهبرجمهوری‌خواهان درکمیته روابط امورخارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده مریکا با تلویزیون فوکس نیوز

1703290
مک کال از گرفتار شدن شش فروند طیاره ای  آمریکایی در میدان هوایی مزار شریف خبر داد

مصاحبه رهبرجمهوری‌خواهان درکمیته روابط امورخارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده مریکا با تلویزیون فوکس نیوز

سناتور میچ مک کال رهبر جمهوری‌خواهان در کمیته روابط امور خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده مریکا اعلام کرد: طالبان مانع ازحرکت شش فروند طیاره ای متعلق به ایالات متحده آمریکا درمیدان هوایی مزارشریف شده و تا به رسمیت شناخته شدن موجودیت این گروه از سوی واشنگتن به پرواز این طیارات اجازه نخواهد داد.

مک کال درمصاحبه با گزارشگرتلویزیون فوکس نیوزبه ارزیابی وضعیت آندسته از شهروندان آمریکایی که هنوز نتوانستند از افغانستان خارج شوند پرداخت.

سناتور میچ مک کال ضمن اشاره به وجود شش فروند طیاره ای  آمریکایی حامل شهروندان آمریکایی و غیرنظامیان افغانی که با نیروهای آمریکایی همکاری میکردند، درمیدان هوایی مزارشریف درشمال افغانستان ادعا کرد: این طیارات ازدوسه روزبدینطرف است که علی‌رغم دریافت اجازه از سوی وزارت امور خارجه آمریکا؛ هنوز نتوانستند از میدان هوایی به پرواز در آیند.

مک کال تاکید کرد: این وضعیت شکل گرفتار شدن و اسارت‌گیری را بخود میگیرد. و آنها میگویند تا زمانی‌که ایالات متحده آمریکا موجودیت طالبان در افغانستان را به رسمیت نشناسد به خارج شدن این عده از شهروندان آمریکایی و مترجمان افغانی نیروهای آمریکایی از افغانستان اجازه نخواهند داد.

مک کال افزود: برخلاف ارقامی که از سوی وزارت امور خارجه آمریکا اعلام شده، در افغانستان نه 100 الی 200 بلکه تعداد بیشتری شهروند آمریکایی باقی مانده است.اخبار مربوطه