اولین تاکسی پرنده برقی در آمریکا معرفی شد

این وسیله نقلیه قادر است تا با سرعت 240 کیلومتر در ساعت پرواز کند

1658747
اولین تاکسی پرنده برقی در آمریکا معرفی شد

این وسیله نقلیه قادر است تا با سرعت 240 کیلومتر در ساعت پرواز کند

اولین تاکسی پرنده که در ایالات متحده آمریکا تولید شده و "میکر" نام دارد، معرفی شد.

در معرفی این تاکسی پرنده برقی، از تصاویر شبیه سازی استفاده شد.

این وسیله نقلیه قادر است تا با سرعت 240 کیلومتر در ساعت پرواز کند.

تاکسی پرنده برقی، در ترافیک شدید میتواند سفر 1 ساعته را به 5 دقیقه کاهش دهد.

این تاکسی در سفر 30 کیلومتری نیز 70 دالر هزینه خواهد داشت.

انتظار میرود موتر مذکور که در مراحل آزمایش میباشد، تا سال 2024 از سوی اداره هوانوردی آمریکا سند تایید دریافت کند.اخبار مربوطه