جرم نسل‌کشی باید از سوی یک نهاد عدلی صلاحیت‌دار تعریف شود

ولکان بوزقیر: برای تعریف حادثه‌ای بعنوان نسل‌کشی، باید یک محکمه ای بین‌المللی صاحب صلاحیت تصمیم‌گیری کند

1635285
جرم نسل‌کشی باید از سوی یک نهاد عدلی صلاحیت‌دار تعریف شود

ولکان بوزقیر: برای تعریف حادثه‌ای بعنوان نسل‌کشی، باید یک محکمه ای بین‌المللی صاحب صلاحیت تصمیم‌گیری کند

ولکان بوزقیر رئیس هفتاد و پنجمین مجمع عمومی سازمان ملل اعلام کرد، جرم نسل‌کشی باید از سوی یک نهاد عدلی صلاحیت‌دار تعریف شود، یعنی برای تعریف حادثه‌ای بعنوان نسل‌کشی، باید یک محکمه ای بین‌المللی صاحب صلاحیت تصمیم‌گیری کند.

ولکان بوزقیر در نشست مجمع عمومی سازمان ملل با عنوان " نقش چندگانگی ودیپلماسی درروند صلح " به نماینده ارمنستان که ادعاهای به اصطلاح نسل‌کشی را مطرح کرد، پاسخ داد.

بوزقیربا جلب دقت براینکه، نسل‌کشی درقطعنامه " جلوگیری ومجازات جرم نسل‌کشی" سازمان ملل که درسال 1984صادرشده، بعنوان یک جرم و نحوه تعیین آن تعریف شده است، اظهارداشت، جرم نسل‌کشی باید ازسوی به نهاد عدلی صلاحیت‌دارتعیین شود، یعنی برای تعریف حادثه‌ای بعنوان نسل‌کشی، لازم است تا یک محکمه ای بین‌المللی صاحب صلاحیت تصمیم‌گیری کند.

بوزقیرتاکید کرد، برخوردسازمان ملل درمورداینکه کدامین جرم نسل‌کشی می‌باشد، با قطعنامه " جلوگیری و مجازات جرم نسل‌کشی " همگون بوده و در گذشته نیز مقامات این نهاد بارها تکرار کرده‌اند.

ولکان بوزقیر اظهارات سخنگوی منشی عمومی سازمان ملل مبنی براینکه، نسل‌کشی باید از سوی یک نهاد عدلی مناسب مشخص شود را نیز خاطرنشان کرد.

جو بایدن رئیس جمهور آمریکا طی سخنانی درتاریخ 24 اپریل، حوادث 1915 را بعنوان نسل‌کشی تعریف کردکه تورکیه نیز به اظهارات مذکور واکنش شدیدی نشان داده بود.اخبار مربوطه