هلال احمر تورکیه در بین سه هزار خانواده نیازمند در مقدونیه شمالی گوشت قربانی توزیع خواهد کرد

سازمان هلال احمر تورکیه، گوشت 1400 راس دامی که در مقدونیه شمالی ذبح خواهد کرد را در بین نزدیک به 3 هزار خانواده نیازمند توزیع خواهد کرد

1465332
هلال احمر تورکیه در بین سه هزار خانواده نیازمند در مقدونیه شمالی گوشت قربانی توزیع خواهد کرد

سازمان هلال احمر تورکیه، گوشت 1400 راس دامی که در مقدونیه شمالی ذبح خواهد کرد را در بین نزدیک به 3 هزار خانواده نیازمند توزیع خواهد کرد. 

فوآد امین رئیس منطقه دوی سازمان هلال احمر تورکیه در مقدونیه شمالی با اشاره به اینکه هلال احمر که نیازمندان در سطح تورکیه، مقدونیه شمالی و کل جهان را تنها نگذاشته و از روز گذشته نیز ارسال گوشت قربانی به سفره میلیون ها مظلوم را آغاز کرده است، گوشت قربانی را در بین سه هزار خانواده نیازمند در روستاهای مقدونیه شمالی توزیع خواهیم کرد. 

وی ضمن تاکید به اینکه در جریان زندگی دشوار ناشی از شیوع ویروس جدید کرونا، حمایت از مردم مقدونیه شمالی را لازم دانستیم گفت:"امروز برای رفع این نیاز در اینجا نیز تلاش کردیم. هلال احمر ترک در شرایط دیگر نیز همچنان در فعالیت های متفاوت در مقدونیه شمالی جای خواهد گرفت. اخبار مربوطه