مارکل: با چالشهای بی سابقه اقتصادی روبرو هستیم

کنفرانس مطبوعاتی مشترک آنگیلا مارکل نخست وزیر آلمان و امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در کاخ مرسبرگ در نزدیکی پایتخت برلین

1445763
مارکل: با چالشهای بی سابقه اقتصادی روبرو هستیم

آنگیلا مرکل صدراعظم آلمان اظهارداشت که، قبل از شیوع نوع جدید کروناویروس (کوید 19) ، هیچگاهی آلمان دچار چنین  مشکل اقتصادی نگردیده بود.

در کنفرانس مطبوعاتی مشترکی که آنگیلا مارکل نخست وزیر آلمان و امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه بعداز ختم اجلاس در کاخ مرسبرگ در نزدیکی پایتخت برلین برگزار شد، مارکل چنین گفت:

" وضعیت بد اقتصادی که هم در المان همچنان در فرانسه و نیز در مجموع همه (اتحادیه اروپا) از یک طرف از اثرات منفی خود پاندیمی مرض کرونا، از طرف دیگر نیز با مشکلات اقتصادی ناشی ازآن چنان دست گریبان شده ایم که در طی ده ها سال قبل، حتی خیلی ها بیشتر ازآن همچو پرابلمی را هرگز تجربه نکرده بودیم".

مرکل با خاطر نشان کردن اینکه، آلمان و فرانسه برای غلبه براینهمه پرابلمها و مشکلات اقتصادی لازم است تا مشترکا بسته اقتصادی را زیرنام "پاکت نجات" برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا تهیه نمایند چنین بیان داشت:

"بدین ترتیب ما گفته بودیم که، " اروپا آینده ما است." همه یی ما از کشورهای مختلف هستیم ولی در کنارهم میتوانیم قوی باشیم. ما میتوانیم در جهان در موضوعات چالش برانگیزی مانند دیجیتالی شدن، مسایل اقلیمی، جنگ و صلح و غیره نقشی را ایفا کنیم. "اخبار مربوطه