حمله هکرهای چینی به سازمان هایی که در رابطه با کروناویروس فعالیت میکنند

ادعا می شود سازمان هایی که در خصوص شیوع نوع جدید ویروس کرونا کووید-19 تحقیق میکنند، از سوی هکرهای چینی مورد هدف قرارداده شده اند

1417287
حمله هکرهای چینی به سازمان هایی که در رابطه با کروناویروس فعالیت میکنند

ادعا می شود سازمان هایی که در خصوص شیوع نوع جدید ویروس کرونا کووید-19 تحقیق میکنند، از سوی هکرهای چینی مورد هدف قرارداده شده اند.

اداره پولیس فدرال آمریکا(اف بی آی) ووزارت امنیت داخلی آمریکابه مراکزتحقیقاتی که درزمینه واکسن، معالجه و آزمایش کروناویروس فعالیت میکنند هشدار دادند.

به نهادهایی که درزمینه کروناویروس مصروف کارو فعالیت اند٬ هشدارداده شدکه از سوی هکرهای چینی که به نظر میرسد وابسته به حکومت چین هستند مورد هدف قرار داده میشوند وازسازمانهای آمریکایی خواسته شد تا برای حفظ داده ها واطلاعات خود تدابیر امنیتی جدی تری را اتخاذ کنند وازموجودیت چنین تهدیدی مطلع باشند. اخبار مربوطه