چین، میزبان مذاکرات صلح گروه تروریستی طالبان و حکومت افغانستان خواهد بود

چین از مذاکرات صلح گروه تروریستی طالبان و مقامات افغان میزبانی خواهد کرد.

چین، میزبان مذاکرات صلح گروه تروریستی طالبان و حکومت افغانستان خواهد بود

صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در مصابحبه با خبرنگاران گفت، لیست هیأتی که از افغانستان در دیالوگ با گروه تروریستی طالبان-افغان در چین شرکت خواهند کرد، آماده میشود

چین از مذاکرات صلح گروه تروریستی طالبان و مقامات افغان میزبانی خواهد کرد

صدیقی با ابراز اینکه هنوز تاریخ قطعی برگزاری این مذاکرات تعیین نشده، افزود: "اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان ضمن دیدار با وانگ یی وزیرامورخارجه جمهوری خلق چین، درزمینه برگزاری مذاکرات روند دیالوگ گروه تروریستی طالبان با نماینده گان دولت افغانستان در چین به توافق رسیدند." 

صدیقی تصریح کرد، برگزاری مذاکرات صلح به رهبری حکومت و ملت افغانستان حائز اهمیت ویژه یی است

صهیل شاهین سخنگوی دفتر گروه تروریستی طالبان در قطر نیز اظهار داشت، جهت حل مشکل سیاسی موجود در افغانستان، به این اجلاس هیأت اعزام خواهند کرد

شاهین با اشاره به اینکه توافقی که قبلا در نتیجه مذاکرات بین گروه تروریستی طالبان و آمریکا حاصل شده هنوزهم معتبر است، تاکید کرد که خواهان پایان یافتن جنگ در کشور میباشداخبار مربوطه