جیمز جفری دیروز وارد انقره شد

نماینده ویژه آمریکا در امور سوریه دیروز وارد انقره پایتخت تورکیه گردید

جیمز جفری دیروز وارد انقره شد

نماینده ویژه آمریکا در امور سوریه دیروز وارد انقره پایتخت تورکیه گردید

جفری که در 14 دیسامبر سفری به اردن خواهد داشت، در آنجا روی موضوع سوریه دیدارهایی انجام خواهد داد

وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد، جول رایبورن مستشار وزارت امور خارجه، جفری را درجریان سفرش به تورکیه و اردن همراهی خواهد کرد

جفری با مقاماتی که در تورکیه دیدار خواهد کرد، به ارزیابی وضعیت سوریه پرداخته و "گروه کاری عالی سوریه" را تشکیل خواهد داد

در دیدارهای جفری در اردن نیز موضوع تداوم فشار علیه رژیم سوریه مورد بررسی قرار خواهد گرفت

در این میان جفری با پرسنل آمریکایی مامور خدمت در تشکیل سیاست سوریه، گردهم خواهد آمداخبار مربوطه