در فرانسه افزایش قیمت سوخت لغو گردید

حکومت فرانسه، افزایش قیمت مواد سوختی دراینکشوررا که از سوی واسکت زردها مورد اعتراض قرار گرفت، لغو اعلام داشت

در فرانسه  افزایش قیمت سوخت لغو گردید

لغو افزایش قیمت مواد سوختی درفرانسه که مورد اعتراضات شدید واسکت زردها قرار گرفته است، از جانب دولت اینکشور اعلام گردید.

بنابر اخبار متکی بر منابع کاخ الیزه ، افزایش قیمت مواد سوختی که قبلا برای مدت 6 ماه به تعلیق گرفته شده بود، درسال جدید لغو شده است.

ادوار فیلیپ، نخست وزیر فرانسه قبلا طی سخنانی در مجلس اینکشوردرارتباط با اعتراضات خیابانی گروه موسوم به "واسکت زردها" به افزایش قیمت سوخت، اعلام کرده بود که این افزایش را که به مدت 6 ماه به حالت تعلیق درآمده است اگر راه حلی برای قدرت خرید یافت نشود ممکن است لغو کنیم.

وی سیاستهای اقتصادی و سیاسی دولت فرانسه در سال گذشته را مناسب برشمرد و تصریح کرد که هر تصمیمی در راستای بهبود وضعیت درآمدها گرفته شده است.

فیلیپ تاکید کرد که با درک خشم مردم فرانسه افزایش قیمت سوخت را به حالت تعلیق درآورده اند و خواهان اتخاذ تصمیمات درست در موضوعات مربوط به زندگی روزمره مردم هستند.

او خشونت "واسکت زردها" در این اعتراضات را غیرقابل قبول دانسته و بر مؤاخذه  قانونی عاملان آن تاکید کرد.

نخست وزیر فرانسه روز گذشته اعلام کرد که علاوه برسوخت، افزایش قیمت برق وگازنیز برای مدت شش ماه به تعویق انداخته شده است.

گفتنی است حدود 287 هزارتن از مردم فرانسه با نام "واسکت زردها" سازماندهی شده‌ و روز شنبه 17 نوامبر سال جاری در اعتراض به تصمیم دولت مبنی بر اعمال تعرفه اضافی بر سوخت مایع صدها خیابان در سراسر این کشور را بستند.

اعترضات در این کشور نخست از مسئله افزایش قیمت سوخت آغاز شد، اما تظاهرات‌کنندگان در ادامه، موضوع اعتراضاتشان را به مسائل دیگری مانند افزایش مصارف زندگی روزمره، کاهش قدرت خرید و در مجموع، سیاست‌های اقتصادی ماکرون گسترش دادند.

در جریان این تجمعات تاکنون 2 تن جان خود را از دست داده و 43 هزار تن از جمله 222 نیروی امنیتی زخمی شدند. همچنین 1424 تن دیگر بازداشت شده اند.

رهبران احزاب مخالف فرانسه دولت را به عدم جلوگیری از برخورد خشونت‌آمیز نیروهای امنیتی با معترضان برای خدشه‌دار کردن مشروعیت تجمعات آنها متهم کرده بودند.اخبار مربوطه