تورکیه اولین طیاره جنگی اف 35 خود را تحویل گرفت

تورکیه اولین طیاره جنگی اف 35 خود را که با ویژه گی های برتری چون ردیابی کم، تکنالوژی سنسور و سیستم رادار قدرت عملیاتی نیروی هوایی تورکیه را افزایش خواهد داد، تحویل گرفت

997145
تورکیه اولین طیاره جنگی اف 35 خود را تحویل گرفت

 تورکیه اولین طیاره جنگی اف 35 خود را که با ویژه گی های برتری چون ردیابی کم، تگکنالوژی  سنسور و سیستم رادار قدرت عملیاتی نیروی هوایی تورکیه را افزایش خواهد داد، تحویل گرفت.

در چهارچوب تحویل اولین طیاره جنگی اف 35 تورکیه، در تاسیسات لاکهد مارتین در فورت وورث در ایالت تگزاس امریکا مراسمی ترتیب یافت.

در این مراسم مقامات سازمان صنایع دفاعی و کارکنان عالیرتبه شرکتهای تورک مامور خدمت در پروژه و لاکهد مارتین شرکت جستند.

اولین طیاره جنگی اف 35 از ویژگی اولین طیاره جنگی نسل 5 ام نیروی هوایی تورکیه برخوردار می باشد.

اولین طیاره جنگی اف 35 در آموزش پیلوتها در پایگاه هوایی لوک در آریزونا انجام وظیفه خواهد کرد.

در روزهای آینده 2 امین و در ماه مارچ سال 2019 نیز 3 امین و 4 امین طیاره جنگی تحویل داده خواهد شد.

طیاره های مذکور در جریان آموزش پیلوتان تورک در امریکا باقی خواهند ماند.

5 امین و 6 امین طیاره های جنگی نیز بعد از إتمام مراحل تولید بطور مستقیم به تورکیه خواهند آمد.

تورکیه تدارک 100 فروند از طیاره های  جنگی مذکور را مورد هدف قرار داده است.

تورکیه از سال 1999 بدین طرف در برنامه طیاره جنگی های اف 35 جای داشته و صنایع دفاعی تورک در تولید این طیاره ها نقش فعالی بر عهده گرفته است.اخبار مربوطه