یک فروند طیاره بدون سرنشین ارمنستان سرنگون گردید

این طیاره بدون سرنشین از سوی اردوی آذربایجان سرنگون شد

یک فروند طیاره بدون سرنشین ارمنستان سرنگون گردید

اردوسی آذربایجان در خط جبهه طیاره بدون سرنشین متعلق به ارمنستان را سرنگون کرد.

وزارت دفاع آذربایجان با انتشار اطلاعیه ای اعلام داشت، یک فروند طیاره بدون سرنشین متعلق به ارمنستان از نوع X55 که بر فراز مواضع آذربایجان در منطقه فضولی – خوجاوند واقع در خط جبهه در حال پرواز اکتشافی بود، مورد هدف قرار گرفته و سرنگون شده است.

وزارت دفاع آذربایجان تصاویر طیاره بدون سرنشین سرنگون شده را در شبکه های اجتماعی به اشتراک گذاشت.  اخبار مربوطه