طیاره جنگی تایوان در شرق طیاره چین ناپدید شد

اعلام شدکه کشتی ها وطیاره های متعلق به نیروی بحری چینی عملیات جستجوی و نجات در منطقه را برای یافتن طیاره آغاز کرده اند

843425
طیاره جنگی تایوان در شرق طیاره چین ناپدید شد

اعلام شدکه کشتی ها وطیاره های متعلق به نیروی بحری چینی عملیات جستجوی و نجات در منطقه را برای یافتن طیاره آغاز کرده اند

طیاره جنگی تایوان در جریان پرواز معمولی در شرق بحیره چین ناپدید شد.

مسدولین اعلام کردند ارتباط با طیاره جنگی نوع Mirage-2000 که از میدان هوایی هسینچو در نزدیکی پایتخت تایپه به پرواز درآمده بود، نیم ساعت پس از پرواز قطع شده است.

اعلام شد که کشتی ها و طیاره های متعلق به نیروی بحری چینی عملیات جستجوی و نجات در منطقه را برای یافتن طیاره آغاز کرده اند.

تایوان طیاره های جنگی Mirage-2000 را از فرانسه خریداری کرده است.اخبار مربوطه