حمله مسلحانه به مسجدی در فرانسه 8 مجروح بر جای گذاشت

براثرحمله مسلحانه افراد مسلح ناشناس مقابل مسجدی در جنوب فرانسه 8 نفر مجروح شدند

763402
حمله مسلحانه به مسجدی در فرانسه 8 مجروح بر جای گذاشت

براثرحمله مسلحانه افراد مسلح ناشناس مقابل مسجدی در جنوب فرانسه 8 نفر مجروح شدند

درحمله مسلحانه مقابل مسجد«رحمت» درمحله گراند اورل منطقه آوینیون درجنوب فرانسه درساعت 22.30 به وقت محلی 8 نفرمجروح شدند.

براساس گزارش روزنامه محلی La Provence دو فرد مسلح نقابدار پس از پیاده شدن از موتر خویش درمحوطه میان مسجد و یک بوفه به سوی اطرافیان فیرکرده که همزمان با خروج نمازگزاران از مسجد بوده است.

دراین حمله 4 نفر مجروح شده‌اند. همچنین بر اثر حمله افراد مسلح در طبقه دوم ساختمانی در50متری این منطقه 4 نفردیگرمجروح شده اند. پولیس تحقیقات خودرادرباره این واقعه آغازکرده واحتمال میدهد که حمله درنتیجه اختلاف نظرمیان جوانان محله رخ داده باشد.

سه روز قبل نیز در نزدیکی پاریس یک تروریست خواست بر روی نمازگزارانی که از مسجد خارج شده‌اند یورش ببرد که موانع مقابل ورودی مسجد مانع اقدامش شد.اخبار مربوطه