یک فرد مسلمان در هندوستان به خاطر انتقال گاو ها در موتر لاری به قتل رسانیده شد

در هندوستان از جانب هندوان افراطی ، یک فرد مسلمان در حالی درنتیجه لت کوب شدید جان باخت که میخواست گاو هارا با لاری انتقال بدهد

706835
یک فرد مسلمان در هندوستان به خاطر انتقال گاو ها در موتر لاری به قتل رسانیده شد

 

در هندوستان از جانب هندوان افراطی ، یک فرد مسلمان در حالی درنتیجه لت کوب شدید جان باخت که میخواست گاو هارا با لاری انتقال بدهد.

در ایالت راحستان که در جنوب هنوستان موقعیت دارد، یک فرد مسلمان را هندوان افراطی  به دلیل اینکه گاو ها را در لاری انتقال میدهد  به حد مرگ مورد لت و کوب قرار دادند.

یکی از افراد پولیس ایالت راجستان به شرط افشا نشدن نامش موضوع را رسانه یی ساخته چنین بیان داشته است:" شخص متذکره پهلوخان نام داشته و در اثر جراحاتی که برداشته بود در شفاخانه جان باخته است."

او میگوید در رابطه به این موضوع تاکنون کسی دستگیر و یا مورد تحقیق قرار داده نشده است.

از جانب دیگر یکی ار کانال های تلویزیونی محلی جریان لت وکوب فرد مذکور را به دست نشر سپرده است.

به شمول ایالت راجستان هنوستان در اکثر ایالتهای اینکشور حلال کردن و یا خوردن گوشت گاو حرام میباشد.

همچنان در هفته گذشته پارلمان ایالت گجرات هندوستان یک بار دیگر با آوردن اصلاحات در قانون به کسانیکه مبادرت به حلال کردن گاو نموده باشد دادن جزای حبس ابد را تصویب کرده است.اخبار مربوطه